Algemene voorwaarden

Aandelen kopen

De verwerving van aandelen wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en door de statuten van de coöperatie Supernova Coop1 die zijn gepubliceerd op de website van het Belgisch Staatsblad. Supernova Coop is erkend door de FOD Economie als zowel sociale onderneming als coöperatieve vennootschap.

Alle informatie over de aandelen van klasse B (sympathisanten) en klasse C (investeerders) wordt verduidelijkt in de FAQ.

De wettelijke informatie over het verwerven van aandelen is beschikbaar in de informatienota op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Dit document, dat vereist is voor elke fondsenwerving van dit type (openbaar beroep op het spaarderspubliek), bevat informatie over de emittent (de aanbieder van de aandelen), het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten, de redenen voor en de voorwaarden van het aanbod, en eventuele risico’s. De informatienota voor deze campagne werd gepubliceerd op 9 juni 2023. Het is 365 dagen geldig.


  1. Supernova Coop doet haar best om drietalig te communiceren. Maar de tijd en de middelen van het grotendeels vrijwillige team zijn beperkt. Daarom zijn op dit moment de statuten en de informatienota enkel in het Frans gepubliceerd. We werken echter aan een vertaling die binnenkort beschikbaar is op deze site. Raadpleeg alvast onze FAQ die heel wat vragen beantwoordt, en wanneer nodig bijgewerkt wordt op basis van de vragen die wij binnenkrijgen. ↩︎
Facebook
Instagram
Mastodon
To top