Algemene voorwaarden

Aandelen kopen

De verwerving van aandelen wordt geregeld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en door de statuten van de coöperatie Supernova Coop1 die zijn gepubliceerd op de website van het Belgisch Staatsblad. Supernova Coop is erkend door de FOD Economie als zowel sociale onderneming als coöperatieve vennootschap.

Alle informatie over de aandelen van klasse B (sympathisanten) en klasse C (investeerders) wordt verduidelijkt in de FAQ.

De wettelijke informatie over het verwerven van aandelen is beschikbaar in de informatienota op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Dit document, dat vereist is voor elke fondsenwerving van dit type (openbaar beroep op het spaarderspubliek), bevat informatie over de emittent (de aanbieder van de aandelen), het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten, de redenen voor en de voorwaarden van het aanbod, en eventuele risico’s. De informatienota voor deze campagne werd gepubliceerd op 9 juni 2023. Het is 365 dagen geldig.

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die worden ingezameld en opgenomen in je profiel zijn beschermd en blijven vertrouwelijk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de wet van 30 juli 2018. Ze worden alleen gebruikt om je je aandelencertificaat en nuttige informatie over de activiteiten en projecten van de coöperatie toe te sturen. Alleen de coöperatie Supernova mag deze informatie gebruiken. In overeenstemming met de wet heb je het recht op toegang tot en rechtzetting van de informatie die jou betreft, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt dit recht uitoefenen via je profiel op de website, of door contact op te nemen met Supernova Coop, Arenbergstraat 14, 1000 Brussel, contact@supernova.coop.


  1. Supernova Coop doet haar best om drietalig te communiceren. Maar de tijd en de middelen van het grotendeels vrijwillige team zijn beperkt. Daarom zijn op dit moment de statuten en de informatienota enkel in het Frans gepubliceerd. We werken echter aan een vertaling die binnenkort beschikbaar is op deze site. Raadpleeg alvast onze FAQ die heel wat vragen beantwoordt, en wanneer nodig bijgewerkt wordt op basis van de vragen die wij binnenkrijgen. ↩︎
Facebook
Instagram
Mastodon
To top