AV 2024

De algemene vergadering (AV) van Supernova Coop moet in juni 2024 (of uiterlijk half juli) samenkomen om de rekeningen en balans van het jaar 2023 goed te keuren en een nieuwe Raad van Bestuur te kiezen.

Deze algemene vergadering komt fysiek samen, op een locatie die nog bepaald moet worden, in Brussel.

Gezien het grote aantal Supernova Coop-coöperanten moet de raad van bestuur inschatten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn.

Vul deze korte peiling in om ons te helpen de praktische aspecten van deze AV te organiseren. Dankjewel!

- Ben je van plan om deze eerste algemene vergadering bij te wonen?

Selectie wissen

- Als je van plan bent om de algemene vergadering bij te wonen, welke week is het beste voor jou?

Selectie wissen

- Ben je eerder beschikbaar:

Selectie wissen

- Als je de algemene vergadering niet bijwoont, ben je dan van plan een volmacht te geven aan een ander lid van de coöperatie?

Selectie wissen

- Heb je opmerkingen, suggesties of vragen over deze algemene vergadering?

Selectie wissen
Facebook
Instagram
Mastodon
To top