Een donatie doen aan Supernova?

De vraag wordt ons soms gesteld door mensen die zich geen aandeel van 50 euro kunnen veroorloven, en door anderen die liever geen deel uitmaken van een coöperatie: is het mogelijk om een donatie te doen aan Supernova Coop? Ja, dat is mogelijk. De wet staat toe dat een coöperatieve vennootschap donaties ontvangt. Het volstaat om het gewenste bedrag over te maken naar de bankrekening van de coöperatie, met vermelding dat het een donatie betreft. De donateur wordt geen coöperator. Deze donaties zijn niet aftrekbaar van de belastingen. Maar voor mensen die er de voorkeur aan geven om op deze manier te handelen, is het een andere manier om ons project te ondersteunen: elke ontvangen donatie zal worden gebruikt voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van Supernova Coop, namelijk het verwerven, renoveren en onderhouden van de zaal op nr. 3 Rue d’Arenberg om deze onder de beste omstandigheden ter beschikking te stellen van Cinema Nova!

Facebook
Instagram
Mastodon
To top