Waarden en principes

Waarom een coöperatie en een openbaar beroep op het spaarderspubliek, in plaats van een oproep voor donaties of een crowdfunding?

Er waren verschillende manieren om een dergelijke operatie te financieren: oproepen voor donaties, crowdfunding, uitgifte van obligaties, sponsoring, enz.

We gaven de voorkeur aan een openbaar beroep op het spaarderspubliek vanwege de symbolische waarden van een coöperatieve organisatie en haar egalitaire en collectieve dimensie. In tegenstelling tot donaties en crowdfunding behoudt de coöperatie een band met de mensen die eraan bijdragen. Naast hun financiële steun werken ze samen voor het beheer van het gebouw waarin de bioscoop is gehuisvest en breiden ze op die manier de gemeenschap uit die al rond Cinema Nova bestaat. In tegenstelling tot obligaties brengen de aandelen geen rente op. Tot slot spelen coöperaties een historische rol in het onttrekken van eigendom uit de dynamiek van privébezit en speculatief onroerend goed. Wie liever een gift doet aan Supernova Coop kan dit natuurlijk ook doen.

Waarom een coöperatieve vennootschap als sociale onderneming?

Bij de oprichting in 2017 koos Supernova Coop ervoor om een coöperatie met een sociaal oogmerk te zijn, waardoor het verankerd werd in het veld van de sociale economie. Helaas werd dit statuut door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geschrapt, waardoor de statuten van Supernova Coop moesten worden aangepast. Na deze aanpassing in 2023 werd Supernova Coop door de FOD Economie erkend als zowel een sociale onderneming als een coöperatieve vennootschap. Supernova Coop heeft ook het label Solidaire Financiering gekregen van de VZW Financité. Dit label certificeert de financiering van activiteiten die sociale en/of milieuvoordelen opleveren en garandeert dat investeerders transparante en volledige informatie ontvangen over het financiële product.

Zou het niet beter zijn om privébezit af te schaffen?

Ongetwijfeld, maar laten we beginnen met het behoud van een plek waar we hierover kunnen discussiëren!

Facebook
Instagram
Mastodon
To top