Al 27 jaar
een filmhuis,
een collectief in Brussel.
985.100 €
Om het pand te redden
van de stijgende vastgoeddruk.
Om de programmatie
vrank en vrij te houden.
VICTORY!
EN WE GAAN DOOR!

We hebben het gehaald! Op woensdag 13 maart 2024 bereikte Supernova Coop het bedrag waarmee we Cinema Nova voor 68 jaar verwerven! En zo onafhankelijke, niet-commerciële culturele activiteiten kunnen blijven organiseren in de Arenbergstraat nummer 3. Intussen blijft het tot 8 juni mogelijk om lid te worden van de coöperatie en onze missie tot en met 2092 te handhaven…

Vandaag, na 140 dagen campagne, hebben meer dan 3.000 coöperanten voor €527.550 aan aandelen van Supernova Coop gekocht (zie hier voor details)! Als je dat bedrag optelt bij de €300.000 aan D-aandelen uit een eerdere privé-oproep en de €6.150 eigen vermogen (A-aandelen)… hebben we nu de benodigde €833.700 bereikt.

BEDANKT, UIT DE GROND VAN ONS HART! Dit is het resultaat van een ongelooflijke mobilisatie! Het was geen uitgemaakte zaak of het wel zou lukken. En dan nog wel vóór de einddatum van de campagne (31 maart), zonder dat er een banklening nodig was, en ondanks het feit dat het gezochte bedrag (geschat op € 794.000 in 2023) de afgelopen weken naar boven moest worden bijgesteld, na een stijging van de kosten.

Dit is een moment om te koesteren. Een collectief succes, dat toont hoe gehecht mensen zijn aan een bioscoop met een uniek programma. Hoe belangrijk onafhankelijke plekken voor ontdekkingen en ontmoetingen zijn, waar het publiek als volwaardig wordt beschouwd en een stem krijgt. Het soort plaatsen dat jammer genoeg verdwijnt bij gebrek aan regulering van de vastgoedmarkt. Tot slot onderstreept deze overwinning de kracht van collectieve actie, in dit geval participatieve burgerfinanciering. We kunnen alleen maar dromen dat ons succes andere initiatieven inspireert…

Wat gebeurt er nu?

In de komende weken gaat Supernova Coop de laatste stappen zetten om de akte van erfpacht te ondertekenen. Dit moet voor het einde van Nova’s huidige huurcontract op 11 mei gebeuren. We doen er alles aan om het voor 30 april geklaard te krijgen, zo kunnen we een aanzienlijke verhoging van de registratierechten vermijden (een nieuwe regel sinds 1 januari).

Eens de administratieve molen achter de rug is, gaan we dit in mei en juni vieren met alle coöperanten, alle Nova-vrijwilligers en al wie geholpen heeft om dit mogelijk te maken!

En de fondsenwerving gaat nog door tot 8 juni

Waarom doen we dit? Bij het voorbereiden van de crowdfunding hebben we ons bewust beperkt tot enkele specifieke kosten: de aankoop van de bioscoop, de bijhorende kosten en de installatie van een nieuwe verwarmingsketel. Maar als we Nova de beste kansen willen geven om 2092 te halen, moet ook geïnvesteerd worden in de thermische en akoestische isolatie van het dak en moeten we de onroerende voorheffing betalen.

Hoe? De huidige oproep blijft lopen tot 8 juni 2024. Dat is de dag dat de publieke oproep wettelijk afloopt. De wettelijke limiet voor onze publieke verkoop ligt op € 794.000 in B- en C-aandelen. Het is daarom nog steeds mogelijk om in te schrijven op maximaal €159.050 B- en C-aandelen (berekening: €794.000 – het totaal van de tot nu toe verkochte B- en C-aandelen) tussen nu en 8 juni, aangezien het bedrag opgehaald in de private plaatsing (€300.000) en het aandelenkapitaal (€6.150) geen deel uitmaken van het openbare aanbod.

Dus: als je twijfelde, aarzelde, of afwachtte om te zien of we het wel zouden halen… Als je eigenlijk niets liever wil dan lid worden van onze prachtcoöperatie en Cinema Nova wil ondersteunen… Goed nieuws, het kan nog steeds!

Supernova: meer dan 3.000 mensen… van 1 tot 99 jaar oud!

Op 13 maart 2024 telt de Supernova Coop ongeveer 3.100 leden, waaronder 100 rechtspersonen. 84% van hen woont in Brussel, 7% in de rest van België en 9% in het buitenland. Het jongste lid is minder dan één jaar oud, het oudste is 99! 233 minderjarigen hebben een aandeel.

Sauve qui peut (le cinéma) Nova

Non, le cinéma n'est pas que la projection. Il fait voir au-delà des yeux, un impossible probable…

Souvenirs du Nova

Pour la rubrique "Nights to remember" du magazine Vice, et à l'occasion de la campagne de Supernova Coop, Elli Mastorou a demandé à cinq personnes qu'elles racontent leur premier souvenir, ou en tout cas un souvenir mémorable, du Nova. Vice ayant été brusquement fermé quelques jours avant la publication de cet article, le voici pour vous !
Facebook
Instagram
Mastodon
To top