Stappen van het project

De hoofdlijnen en belangrijkste data van het project vanaf het begin tot nu


2017

• Oliflora Invest, de vierde eigenaar van het gebouw aan Arenbergstraat nr. 1D-3A sinds het begin van Nova (zie de geschiedenis van de zaal), wil zijn erfpacht verkopen.

• Nova onderhandelt over de aankoop van de bioscoop, los van het boven- en naastgelegen kantoorgebouw. Er wordt een overeenkomst bereikt. Het team achter het project gaat naar de notaris en richt de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk Supernova Coop op.


2018

• De verkoop van de bioscoop aan de Arenbergstraat 3A aan Supernova Coop botst op de juridische complexiteit van de relatie tussen de Vlaamse Gemeenschap (zowel eigenaar van de grond als huurder van het gebouw), Oliflora Invest (eigenaar van de erfpacht) en Nova (onderhuurder). Oliflora en Supernova komen overeen om de verkoop uit te stellen tot 2024, wanneer de huurovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap afloopt.


2020

• De maatschap Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen verwerft definitief de erfpacht voor het hele gebouw. Supernova Coop stelt voor om de bioscoop te kopen, onafhankelijk van de rest van het pand.


2021

• De Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen gaat in principe akkoord met de verkoop van de zaal, maar in de vorm van een erfpacht.

• Het eerste financiële plan van Supernova Coop wordt opgesteld met Socofinam, een accountantkantoor gespecialiseerd in fiduciair advies.


2022

• Supernova Coop en de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen onderhandelen de prijs en duur van de erfpacht. Ze worden het uiteindelijk eens over een looptijd van 68 jaar en een prijs van €680.000.

• Het financiële plan en het bedrijfsmodel van Supernova Coop wordt afgerond met SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises), een adviesbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van sociale ondernemingen. Dit zorgt ervoor dat Supernova de visie van de sociale economie als geheel integreert.

• Supernova Coop en de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen beginnen te onderhandelen over de voorwaarden van de erfpachtovereenkomst.


2023

• Supernova Coop brengt haar statuten in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, dat coöperaties met een sociaal oogmerk inmiddels heeft afgeschaft. Op 2 mei zijn de statuten notarieel vastgelegd.

• Met de hulp van Financité stelt Supernova Coop de informatienota op. Dit document, dat vereist is voor elke fondsenwerving van dit type (‘openbaar beroep op het spaarderspubliek’), bevat informatie over de uitgevende instelling, het bedrag en de aard van de aangeboden beleggingsinstrumenten, de redenen voor en de voorwaarden van het aanbod, en eventuele risico’s. Op 9 juni wordt de informatienota gepubliceerd op de website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Het is 365 dagen geldig. Het doel is om vóór 31 maart 2024 794.000 € aan inschrijvingen op te halen bij het grote publiek.

• In juni voert een landmeter in opdracht van beide partijen de meting uit, stelt de quotiënten vast en pre-cadastreert het gebouw.

• Op 19 juni krijgt Supernova Coop het label Solidaire Financiering.

• Op 29 juni wordt Supernova Coop door de FOD Economie erkend als sociale onderneming en als coöperatieve vennootschap.

• Op 29 juni ondertekenen Supernova Coop en de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen een erfpachtovereenkomst. Supernova Coop moet het bedrag van de erfpachtvergoeding betalen tegen april 2024, waarbij de notariële akte moet worden verleden vóór 11 mei 2024, de datum waarop de huurovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap en dus ook de huurovereenkomst van Nova afloopt.

• Op 26 oktober lanceert Supernova Coop een openbaar beroep op het spaarderspubliek.

Facebook
Instagram
Mastodon
To top