Supernova: meer dan 3.000 mensen… van 1 tot 99 jaar oud!

Op 13 maart 2024 telt de Supernova Coop ongeveer 3.100 leden, waaronder 100 rechtspersonen.

84% van hen woont in Brussel, 7% in de rest van België en 9% in het buitenland.

Het jongste lid is minder dan één jaar oud, het oudste is 99! 233 minderjarigen hebben een aandeel.

Particulieren droegen 90% bij van het totale bedrag dat via de openbare aanbieding werd opgehaald. Gemiddeld schreef elk lid in op 160 Є aan aandelen.

De aandelen waarop werd ingeschreven als onderdeel van de openbare aanbieding zijn als volgt verdeeld:

  • 5.571 B-aandelen aan 50 Є (52,8% van het totaal), onderschreven door 2900 natuurlijke personen en 70 rechtspersonen.
  • 249 aandelen C aan Є 1.000 (47,2% van het totaal), onderschreven door 122 natuurlijke personen en 30 rechtspersonen.

Ongeveer 2.000 natuurlijke personen of rechtspersonen schreven in op een B-aandeel aan 50 Є (20% van het totaal) en 123 natuurlijke personen op een C-aandeel aan 1000 Є (23,3% van het totaal), terwijl 1000 natuurlijke personen of rechtspersonen inschreven op meerdere B-aandelen (32,8% van het totaal) en 29 natuurlijke personen op meerdere C-aandelen (23,9% van het totaal).

Facebook
Instagram
Mastodon
To top