Waarom

Einde van het huurcontract: morgen!

Nova functioneert nu met driekwart subsidies, een kwart eigen inkomsten, en een flinke dosis energie van de vrijwilligersploeg en de historisch lage huurprijs. De vrijwilligersploeg stelt het wel, met steeds weer nieuwe leden. Een werking die flexibel en autonoom is en inzet op zelfbeheer, is weerbaar tegenover de ups en downs van onze samenleving. De huurprijs, daarentegen, zou maal zes gaan als die ‘marktconform’ wordt. Dit sombere vooruitzicht dreigt de activiteiten van Nova te nekken, en brengt haar identiteit en culturele missie in het gedrang. De onzekerheid over de toekomst van de zaal hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Al enkele jaren geleden werd daarom een zot plan bedacht, dat moet worden uitgevoerd voor het einde van het huurcontract, dus tegen mei 2024
Hoe kunnen we die onzekerheid van ons afschudden en onafhankelijk blijven?

Door onze eigen eigenaar te creëren!


De eigenaar van Nova

Het verhaal van de eigenaar van de zaal, gelegen op nummer 3 van de Arenbergstraat, is een saga die we op deze pagina uit de doeken doen. Eerst een woordje over de gedroomde eigenaar.
Onze ideale eigenaar garandeert het voortbestaan van Nova generaties lang, op voorwaarde dat het project onafhankelijk blijft, wordt beheerd door een collectief, met een culturele en artistieke activiteit als doel. Deze ideale eigenaar zou zich niet moeien met de programmatie, ook niet met de redactionele keuzes, de ethiek of de werkwijze van Nova. Hij zou de financiën van de vzw, die de bioscoop beheert, niet plunderen en een redelijke huurprijs vragen, die hem toelaat de eigenaarskosten te dekken zonder winstbejag. Hij voert de werken uit die moeten gebeuren om het gebouw te onderhouden en aan te passen aan de activiteiten van de bioscoop.

Creatief als Nova is, bedenken we onze eigen oplossingen om de sleutels in handen te houden. En dus hebben wij die ideale eigenaar zelf gecreëerd: Supernova Coop.


De coöperatie Supernova Coop

Op papier is de coöperatie in 2017 opgericht, op het moment dat het vooruitzicht van de verkoop van de erfpacht vorm begon te krijgen. De verkoop ging toen niet door, maar nu is de tijd rijp. “Een erfpacht”, zegt u? Dat is een eigenaarsrecht van bepaalde duur – in ons geval 68 jaar – tegen de betaling van een heffing aan het begin van de periode.

En waarom een coöperatie? Opdat het eigenaarschap van de muren gemeenschappelijk en belangeloos zou blijven. En ook om een gemotiveerde gemeenschap van coöperanten op te richten die willen bijdragen aan het behoud van een ruimte en een instelling die zij waardevol vinden.

De roeping van de coöperatie is dus het verwerven van de erfpacht en zo het gebruik van de zaal aan de vzw Nova toe te vertrouwen, aan een lage huurprijs. Op die manier heeft de vzw haar lot in eigen handen. Als Nova zou verdwijnen – wat niet de bedoeling is, wees gerust – is voorzien dat enkel een culturele activiteit die dezelfde waarden deelt het huurcontract kan overnemen. Supernova zorgt er dus voor dat een autonome culturele ruimte in hartje Brussel kan blijfven voortbestaan tot 2092.


En Nova dan?

Wat zal er nu uiteindelijk veranderen? Wel… niets! Nova zal je verder verwelkomen. En Nova zal verder originele programma’s samenstellen, die het publiek beroeren en verrassen, aan een bescheiden inkomprijs.

En tegelijkertijd verandert alles. Omdat de bioscoop zal kunnen blijven bestaan tot 2092, zonder te vrezen voor een uit de pan rijzende verhoging van de huurprijs of voor een nieuwe eigenaar die de werking, de programmatie, de ticketprijzen of zelfs haar bestaan in vraag stelt.

Een verandering die een absolute noodzaak is. Niet in het minst omdat onze samenleving uitwisseling, wederwoord, kritiek, en waarden als autonomie, collectiviteit, diversiteit en anders-zijn, almaar meer in een slecht daglicht stelt.

Facebook
Instagram
Mastodon
To top